Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

- Αγγλικά (Γ Γυμνασίου) - Αισθητική Αγωγή - Εικαστικά (Γ Γυμνασίου)
- Αισθητική Αγωγή - Μουσική (Γ Γυμνασίου) - Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων (Γ Γυμνασίου)
- Αρριανού "Αλεξάνδρου Ανάβαση" (Γ Γυμνασίου) - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Γ Γυμνασίου)
- Βιολογία (Γ Γυμνασίου) - Γαλλικά (Γ Γυμνασίου)
- Γερμανικά (Γ Γυμνασίου) - Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη 'Ορνιθες (Γ Γυμνασίου)
- Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη - Ελένη (Γ Γυμνασίου) - Θρησκευτικά (Γ Γυμνασίου)
- Ιστορία (Γ Γυμνασίου) - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ Γυμνασίου)
- Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γ Γυμνασίου) - Μαθηματικά (Γ Γυμνασίου)
- Νεοελληνική Γλώσσα (Γ Γυμνασίου) - Πληροφορική (Γ Γυμνασίου)
- ΣΕΠ (Γ Γυμνασίου) - Φυσική (Γ Γυμνασίου)
- Φυσική Αγωγή (Α, Β, Γ Γυμνασίου) - Χημεία (Γ Γυμνασίου)