Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

- Αγγλικά - Αρχάριοι (Β Γυμνασίου) - Αγγλικά - Προχωρημένοι (Β Γυμνασίου)
- Αισθητική Αγωγή - Εικαστικά (B Γυμνασίου) - Αισθητική Αγωγή - Μουσική (Β Γυμνασίου)
- Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι - Ανθολόγιο (Β Γυμνασίου) - Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ομηρικά 'Επη Ιλιάδα (Β Γυμνασίου)
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Β Γυμνασίου) - Γαλλικά (Β Γυμνασίου)
- Γερμανικά (B Γυμνασίου) - Γεωλογία - Γεωγραφία (B Γυμνασίου)
- Θρησκευτικά (Β Γυμνασίου) - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β Γυμνασίου)
- Μαθηματικά (B Γυμνασίου) - Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία (Β Γυμνασίου)
- Νεοελληνική Γλώσσα (Β Γυμνασίου) - Οικιακή Οικονομία (Β Γυμνασίου)
- Πληροφορική (Β Γυμνασίου) - Τεχνολογία (B Γυμνασίου)
- Φυσική (Β Γυμνασίου) - Φυσική Αγωγή (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
- Χημεία (Β Γυμνασίου)