Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

- Αγγλικά - Αρχάριοι (Α Γυμνασίου) - Αγγλικά - Προχωρημένοι (Α Γυμνασίου)
- Αισθητική Αγωγή - Εικαστικά (Α Γυμνασίου) - Αισθητική Αγωγή - Μουσική (Α Γυμνασίου)
- Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ηροδότου Ιστορίες (Α Γυμνασίου) - Αρχαία Ελληνικά (μτφρ.) Ομηρικά Έπη Οδύσσεια (Α Γυμνασίου)
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α Γυμνασίου) - Αρχαία Ιστορία (Α Γυμνασίου)
- Βιολογία (Α Γυμνασίου) - Γαλλικά (Α Γυμνασίου)
- Γερμανικά (Α Γυμνασίου) - Γεωλογία - Γεωγραφία (Α Γυμνασίου)
- Θρησκευτικά (Α Γυμνασίου) - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α Γυμνασίου)
- Μαθηματικά (Α Γυμνασίου) - Νεοελληνική Γλώσσα (Α Γυμνασίου)
- Οικιακή Οικονομία (Α Γυμνασίου) - Πληροφορική (Α Γυμνασίου)
- Τεχνολογία (Α Γυμνασίου) - Φυσική Αγωγή (Α, Β, Γ Γυμνασίου)